Kontrola kvaliteta

Standardna radna procedura u proizvodnji —— Stroga inspekcija kvaliteta procesa i gotovih proizvoda